Dane dostępowe do Twojej skrzynki e-mail są nieprawidłowe

Wejdź na stronę internetową swojej skrzynki pocztowej i spróbuj zalogować się przy pomocy podawanych przez Ciebie na Moich Usługach loginu i hasła, aby sprawdzić, czy dane są poprawne.

W ustawieniach Twojej skrzynki, nie został aktywowany dostęp do programów pocztowych

Wejdź w ustawienia swojej skrzynki pocztowej i sprawdź, czy włączony jest dostęp IMAP.
Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje dla poszczególnych skrzynek pocztowych:

Onet Poczta

 1. Otwórz Onet Pocztę na komputerze.
 2. Na pasku po lewej stronie ekranu kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji Dane konfiguracyjne włącz IMAP.

WP

 1. Otwórz pocztę WP na komputerze.
 2. Na górze ekranu kliknij Opcje.
 3. W zakładce Ogólne znajdź sekcję Programy pocztowe.
 4. Włącz Dostęp przez IMAP.

Poczta o2

 1. Otwórz Pocztę o2 na komputerze.
 2. Otwórz rozwijane menu w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Opcje.
 4. W zakładce Ogólne znajdź sekcję Programy pocztowe.
 5. Włącz Dostęp przez IMAP.

Gmail

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia.
 3. Z menu wybierz pozycję Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Przekazywanie i POP/IMAP.
 5. W sekcji „Dostęp IMAP” zaznacz Włącz IMAP.
 6. Zapisz zmiany.

Outlook/Hotmail

 1. Otwórz Outlook/Hotmail na komputerze.
 2. Otrzymasz wiadomość e-mail od Zespołu kont Microsoft dotyczącą logowania na koncie Microsoft.
 3. W otrzymanej wiadomości e-mail, wybierz opcję Sprawdź ostatnią aktywność.
 4. W ostatniej aktywności, zezwól aplikacji Moje Usługi na dostęp do Twojej skrzynki e-mail.

Po wykonaniu powyższych kroków dla którejkolwiek ze skrzynek, konieczne jest użycie opcji Synchronizuj teraz.
Opcja ta znajduje się w rozwijanym menu na kafelku dostawcy:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?