Przekierowywanie poczty na dedykowaną skrzynkę.

Przekierowywanie poczty na dedykowany, unikatowy dla każdego użytkownika adres e-mail jest jednym ze sposobów automatycznego dodawania opłat na platformie Moje Usługi.

Poniżej znajdziesz instrukcje włączania automatycznego przekierowania faktur na Twoją dedykowaną skrzynkę:

Przekierowanie poczty w Poczcie Gmail dla wybranych wiadomości:

Przekazane zostaną tylko odfiltrowane konkretne maile o konkretnych tytułach od konkretnych nadawców ustawionych w filtrach.

Jeśli chcesz przekazywać na inne konto tylko wybrane typy wiadomości, utwórz filtr, by przekazywać dalej wiadomości spełniające Twoje kryteria.

Podczas konfiguracji filtra możesz wybrać, na jaki adres e-mail przekazywać te wiadomości.

Jeśli nie widzisz adresu e-mail, na który możesz przekazywać wiadomości dalej, wykonaj powyższe kroki, aby włączyć przekazywanie.

Tworzenie reguł filtrowania e-maili

Filtry w Gmailu umożliwiają zarządzanie e-mailami przychodzącymi, między innymi przez automatyczne oznaczanie ich etykietami, przenoszenie do archiwum, usuwanie, oznaczanie gwiazdką i przekazywanie dalej.

Tworzenie filtra

 1. W polu wyszukiwania u góry strony kliknij strzałkę w dół .
 2. Wpisz kryteria wyszukiwania. Jeśli chcesz się upewnić, że wyszukiwanie zwraca oczekiwane wyniki, zobacz, jakie e-maile zostają wyświetlone po kliknięciu przycisku Szukaj.
 3. W dolnej części okna wyszukiwania kliknij link Utwórz filtr.
 4. Określ sposób działania filtra.
 5. Kliknij Utwórz filtr.

Uwaga: po utworzeniu filtra w celu przekazywania wiadomości filtrowane będą tylko nowe wiadomości. Co więcej, kiedy ktoś odpowie na wysłaną przez Ciebie wiadomość, odpowiedź będzie filtrowana, tylko jeśli spełnia te same kryteria wyszukiwania.

Przekierowanie poczty w Poczcie Gmail dla całej skrzynki:

Przekazane zostaną wszystkie wiadomoście, które trafiają na skrzynkę.

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia .
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Przekazywanie i POP/IMAP.
 5. W sekcji „Przekazywanie” kliknij Dodaj adres do przekazywania dalej.
 6. Wpisz adres e-mail, na który chcesz przekazać wiadomości.
 7. Kliknij Dalej > Dalej > OK.
 8. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość weryfikacyjna. Napisz do nas na czacie, abyśmy zatwierdzili przekierowanie na Twojej dedykowanej skrzynce e-mail.
 9. Wróć do strony ustawień konta Gmail, z którego chcesz przekazywać wiadomości dalej, i odśwież stronę w przeglądarce.
 10. Kliknij kartę Przekazywanie i POP/IMAP.
 11. W sekcji „Przekazywanie dalej” zaznacz pole Przekaż dalej kopię przychodzącej poczty do.
 12. Zdecyduj, co ma się dziać z kopiami Twoich wiadomości w Gmailu. Zalecamy przechowywać kopie wiadomości Gmail w Odebranych.
 13. U dołu strony kliknij Zapisz zmiany.

Przekierowanie poczty w Poczta o2

 1. Zaloguj się na konto pocztowe O2,
 2. Wybierz w górnym prawym rogu w odnośnik „Opcje”,
 3. Przejdź do zakładki „Ogólne”, a następnie wyszukaj opcji „Przekierowanie”,
 4. Włącz opcję „Przekierowanie”,
 5. Podaj adres e-mail Twojej dedykowanej skrzynki.

Przekierowanie poczty w Poczta WP

 1. Zaloguj się na konto pocztowe WP,
 2. Wybierz w górnym menu zakładkę „Opcje”,
 3. Z rozwijanego menu wybierz „Ustawienia konta > Ogólne”,
 4. Przejdź do sekcji „Przekierowanie i automatyczna odpowiedź”,
 5.  Kliknij „Uaktywnij usługę’ przy pozycji „Przekierowanie na adres”
 6.  Podaj adres e-mail Twojej dedykowanej skrzynki.

Przekierowanie poczty w Poczta Onet

 1. Zaloguj się na konto pocztowe Onet.
 2. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę „Ustawienia poczty”.
 3. Przejdź do zakładki „Przekierowania listów”.
 4. Kliknij „+Dodaj przekierowanie”.
 5. Podaj adres e-mail Twojej dedykowanej skrzynki.

Przekierowanie poczty w Poczta Interia

 1. Zaloguj się na konto pocztowe Interia.
 2. Wysuń panel z opcjami za pomocą ikony użytkownika w górnym prawym rogu
 3. Przejdź do zakładki „Główne ustawienia” i przejdź do sekcji „Przekierowanie”.
 4. Podaj adres e-mail Twojej dedykowanej skrzynki i kliknij „Zapisz".

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?